Στράτος Ιορδανιδης – Personal & Executive Coaching – Στρατηγικές Κατάκτησης των Αποτελεσμάτων

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός ή αλλιώς Neuro-Linguistic Programming – NLP, είναι η τέχνη της γνώσης του ανθρωπίνου νού και της λειτουργίας του. Μια ενδελεχής μελέτη και αποκρυπτογράφηση των νοητικών και συμπεριφορικών …

Stratos Iordanidis – Life – Executive – Business – Career – Relationship – Coaching

Coaching είναι η σύμπραξη σε μία προκλητική και δημιουργική διαδικασία σκέψης που εμπνέει τους συνεργάτες να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δυνατότητες. Το Life Coaching, βοηθά τους ανθρώπους στο …