Ο ρόλος του coaching στη ζωή του ανθρώπου

Το coaching έχει αναδειχθεί σε μια σημαντική επιστήμη και πρακτική, καθώς αναπτύσσει και απελευθερώνει τις ικανότητες των ανθρώπων. Η συνεισφορά του στην ισορροπία αλλά και την κατάκτηση της ευτυχίας είναι …