Ένας Coach χρειάζεται έναν συνδυασμό στοιχείων για να θεωρείται επαγγελματίας. Απαραίτητη πιστοποιημένη εκπαίδευση που τηρεί τα διεθνή πρότυπα του ICF, η βιωματική εμπειρία του που σε συνδυασμό με την εποπτεία (Mentor Coaching) δίνουν ένα κύρος στον Coach, όπως και η δια βίου μάθηση του που του δίνουν συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.