Είναι η συνεργασία με τον πελάτη (coachee) μέσω μιας δημιουργικής διαδικασίας που προκαλεί τη σκέψη ώστε να τον εμπνεύσει να μεγιστοποιήσει τις προσωπικές και επαγγελματικές του δυνατότητες. Πρόκειται για μια συναρπαστική εμπειρία αλλαγής του τρόπου σκέψης.