Ο ρόλος του Life Coaching και της Θετικής Ψυχολογίας στην εκπαίδευση

Ο χώρος της εκπαίδευσης, αναμφίβολα, αποτελεί το πλέον πρόσφορο πλαίσιο για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων που θα συμβάλουν στην προαγωγή της ακαδημαϊκής και προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών. Το σχολείο σε αλληλεπίδραση με την οικογένεια οφείλει να υποστηρίζει τη νοητική και κοινωνικο- συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά παράλληλα να προάγει το θετικό κλίμα, την ουσιαστική επικοινωνία, την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς και τα κίνητρα για προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση. Η δημιουργική μάθηση, η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης και των Θετικών συναισθημάτων, η ποιοτική επικοινωνία, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, η ανάγκη αντικατάστασης της παθητικής μάθησης, από μια ενεργητική, ανεξάρτητη και δημιουργική εργασία μέσα από τα σχολικά προγράμματα, αποτελούν καίριο αίτημα εξέλιξης και αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι. Το σχολείο αποτελεί καταλυτικό αρωγό στην παροχή εμπειριών επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, με στόχο να μπορέσει ο μαθητής να αναπτύξει πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, κοινωνικές δεξιότητες στα πλαίσια της δυναμικής της ομάδας, θετική αυτοεικονα, ψυχική ανθεκτικότητα και αισιοδοξία. Για τον λόγο αυτό, η συνεισφορά της Θετικής Ψυχολογίας στην εκπαίδευση μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα σημαντική. Στόχος της Θετικής Ψυχολογίας είναι η ενδυνάμωση των Θετικών διαστάσεων της ζωής του ατόμου. Εστιάζει στις υποκειμενικά θετικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσει το άτομο στη ζωή του , όπως η ευζωία, η ικανοποίηση, η ροή, η ευτυχία, η αισιοδοξία, η ελπίδα, η πίστη, κ.τ.λ. Σε ατομικό επίπεδο σχετίζεται με θετικά προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως η ικανότητα για αγάπη και προσφορά, το κουράγιο και η καρτερικοτητα, η συγχώρεση και η ευαισθησία, τα ταλέντα και η σοφία. Σε ομαδικό και κοινωνικο επίπεδο, σχετίζεται με αρετές και αρχές που προάγουν την κοινωνία, όπως η υπευθυνότητα, η φροντίδα, η ανάπτυξη, ο αλτρουισμός , η παιδεία, ο πολιτισμός και το ήθος. Η θετική Ψυχολογία, όσον αφορά τα παιδια, έχει στόχο να εστιάσει στην ανάπτυξη του παιδιού, στην αύξηση της λειτουργικότητας του , της επάρκειας και της γενικότερης ψυχικής και πνευματικής υγείας του , σε κάθε περίπτωση και σε κάθε περιβάλλον..!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *