ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Stratos Iordanidis – Life Coach – Formal Coaching

Ο Στράτος Ιορδανίδης είναι Life Business & Career Coach, εισηγητής σεμιναρίων «the secret» ο Νόμος της Έλξης, Manager Υγείας, Ευεξίας και M.L.M. “Network Marketing”. Είναι απόφοιτος της «Σχολής οικονομίας και …

Life Coaching – Η θετικότητα μειώνει την αρνητικότητα

Ισως ο σημαντικότερος ψυχολογικός πόρος που αναπτύσσεται με τη θετικότητα είναι η ψυχολογική ανθεκτικότητα. Η ψυχολογική ανθεκτικότητα αναφέρετε στην ικανότητα των ατόμων να αντιμετωπίζουν και να ξεπερνούν τις αρνητικές εμπειρίες …

Coaching – Συνδυασμός Θετικής και Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας

Σήμερα βρέθηκε ότι υπάρχουν τετρακόσια ογδόντα ένα διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα ψυχοθεραπείας, τα οποία, ωστόσο, περιλαμβάνονται τελικά σε έναν μικρό αριθμό θεωρητικών προσεγγίσεων που κυριαρχούν στον κλινικό χώρο. Οι κύριες θεωρητικές …

Stratos Iordanidis – Life Business & Career Coaching

Το Coaching και η Θετική Ψυχολογία φαίνεται να είναι ένας πολλά υποσχόμενος κλάδος, με μεγάλη άνθηση, και αναμένεται η συνεχιζόμενη ανάπτυξη και η αύξηση των εφαρμογών της, τόσο εντός των …

Coaching – Καλλιέργεια της Θετικότητας

Το άνοιγμα που κινητοποιείται από τη θετικότητα χρειάζεται να έχει διάρκεια γιατί πρόκειται περισσότερο για μια στάση ζωής παρα για μια καθορισμένη δραση – απάντηση σε ένα ερέθισμα. Η θετικότητα …

Coaching – Θετική στάση – Θετικό πλαίσιο

Ο κλάδος της Θετικής Ψυχολογίας είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο γνωστικό πεδίο της Ψυχολογίας. Από τα τέλη του 1980, όταν εμφανίστηκε η Θετική Ψυχολογία, μέχρι σήμερα, ο αριθμός θεωριών, θεωρητικών μοντέλων …