ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Στράτος Ιορδανιδης – Εργαλεία Life Coaching

Ανακάλυψε τους περιορισμούς σου και σχεδίασε τον εαυτό σου από την αρχή. Κάλυψε τα δικά σου κενά και δημιούργησε τη ζωή που αγαπάς. Οι ατομικές συνεδρίες στοχεύουν στην οργανωμένη αυτογνωσία, …

Life & Business Coaching – Προοδευτική Εξέλιξη

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η ανάγκη για την ανάδειξη και την διαχείριση του Ψυχολογικού Κεφαλαίου των ανθρώπων που εργάζονται στις επιχειρήσεις είναι πολύ μεγάλη. Εκτός από την ακαδημαϊκή μόρφωση, τα …

Life & Business Coaching – Mindset of Success

Το Coaching – Mindset of Success περιλαμβάνει και εφαρμόζει: Στοχευμένη συνεργασία για την αύξηση της αποτελεσματικότητας έναντι των σχετικών προκλήσεων στον εργασιακό τομέα (θέση ευθύνης vs. προσδοκώμενα αποτελέσματα, εργασιακοί στόχοι). …

Η Δύναμη του Coach – Life & Business

Η διαδικασία Life coaching, ασχολείται με την επίτευξη στόχων, προσωπικών και επιχειρηματικών, την βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής του ατόμου, βοήθεια στην λήψη αποφάσεων και χειρισμό τυχών αλλαγών που …

Life Coaching – Ισότιμη σχέση

Χρειαζόμαστε μια εισαγωγική συνάντηση, διάρκειας περίπου μίας ώρας, όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία να γνωριστούμε και να αποφασίσουμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε, καθώς η αποτελεσματικότητα του life coaching στηρίζεται …