ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Στράτος Ιορδανιδης – Personal & Executive Coaching – Στρατηγικές Κατάκτησης των Αποτελεσμάτων

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός ή αλλιώς Neuro-Linguistic Programming – NLP, είναι η τέχνη της γνώσης του ανθρωπίνου νού και της λειτουργίας του. Μια ενδελεχής μελέτη και αποκρυπτογράφηση των νοητικών και συμπεριφορικών …

Stratos Iordanidis – Life – Executive – Business – Career – Relationship – Coaching

Coaching είναι η σύμπραξη σε μία προκλητική και δημιουργική διαδικασία σκέψης που εμπνέει τους συνεργάτες να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δυνατότητες. Το Life Coaching, βοηθά τους ανθρώπους στο …

Στράτος Ιορδανιδης – Formal Coaching – Έμπνευση – Παρακίνηση – Θετικότητα – Life & Business Training

Έχεις κολήσει κάπου στην ζωή σου? Θέλεις περισσότερη ενέργεια? Έχεις στόχους και δεν ξέρεις τον τρόπο? Δεν σου φτάνει ο χρόνος σου? Τώρα έχεις ένα σίγουρο τρόπο να πετύχεις. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ …

Business – Executive & Sales Coaching – Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας

To πρόγραμμα Επικοινωνίας και Προσωπικής Εικόνας δουλεύεται ατομικά ή ομαδικά με τους εμπλεκόμενους ενός οργανισμού στην επικοινωνία μηνυμάτων, παρουσιάσεων ή στη συναναστροφή με πελάτες και προμηθευτές. Στόχος του προγράμματος είναι …

Stratos Iordanidis – Executive & Business Coach – Δημιουργικότητα – Καινοτομία

Το μοντέλο που ακολουθούμε στο Business Coaching μελετά διεξοδικά τις παρακάτω τρεις περιοχές: Tο περιβάλλον της εταιρείας με εστίαση: Στον επιχειρηματία, στο όραμα και στο πρόγραμμα που ακολουθεί. Τις περισσότερες …